Kontakt

EKOIUVENTA Animal Therapy Club

Sídlo: Námestie J.Herdu 1 , 917 01 Trnava   

Korešpondenčná adresa: Naháč 80, 919 06 Naháč

Predseda klubu:

Denisa Čechovičová : 00421 917 474 515 / d.cechovicova408@gmail.com  

Hlavný výcvikár / psy:

Milan Erös – 00421 904 653 301 / milan.tbf1@gmail.com

Výcvikárka pre canisterapiu /predseda skúšobnej komisie – psy :

Drahomíra Fridrichová – 00421 903 644 395 / fridrichova.dasa@gmail.com

Výcvik mačiek a felinoterapia / predseda skúšobnej komisie – mačky :

Beata Janská – 00421 948 26 88 11 / janska@bssped.com