Aj v tomto roku môžete darovať 2% z Vašich daní na výcvik terapeutických psov

Viac informácii

 

Kynologický klub Ekoiuventa usporiada v dňoch 9.7 - 14.7 2017 výcvikový pobyt pre psíčkarov - kaštieľ Antonstál pri Nemšovej. 

 

Pobyt zameraný na základú ovládateľnosť, socializáciu, príp. nápravu zlozvykov alebo nevhodného chovania psa.
Zaväznú prihlášku s vašim menom, adresou a kópiou dokladu o zaplatení poplatku za výcvik formou nevratnej zálohy vo výške 80€ za jedného psa pošlite mailom na fridrichova.dasa@gmail.com.
V prípade neúčasti bude záloha použitá na zabezpecenie akcie. Na prihláške uveďte, či máte záujem o ubytovanie v zámočku, cena za osobu aj s plnou penziou je 191.70€ plus poplatok za psa.
Ubytovanie sa hradí individualne.
Nezabudnite uviesť prip dietu, či vegetariánsku stravu.
Počas pobytu je možnosť absolvovať za poplatok aj canisterapeutický výcvik spojený so skuškami vhodnosti na tuto prácu a seminárom so záverečnými skuškami, v prípade záujmu o canisterapiu túto skutocnosť uvedte na prihláske.
Canisterapeutický seminár a skúšky môzete zaplatiť spolu so zálohou, cena je 100€ za psovoda a psa.
Každý prihlásený pes musí mať očkovací preukaz s uvedeným platným očkovaním, agresívne a nervózne psy musia byť opatrené náhubkom.
Za škodu, spôsobenú psom je zodpovedný majiteľ psa.
Zaslaním prihlášky zároveň potvrdzujete účasť a súhlasite s uvedenými propozíciami.
IBAN: SK8375000000000002120233, prihlásiť a zaplatiť zálohu treba do uzavierky, ktorá je 30.6.2018. Bližšie info u p. Fridrichovej, hlavnej výcvikarky klubu Ekoiuventa, t.c. 0903644395.


Úvod

Vitajte na stránke kynologického klubu Ekoiuventa
Kynologický klub Ekoiuventa vznikol v roku 1997 a okrem výcviku mestského psa sa venujeme canisterapii a výcviku psov sprievodcov telesne postihnutých.

Ponúkame Vám:

Výcvikové kurzy šteniat do 1 roka so zameraním na terapiu (canisterapiu) v domácom prostredí aj v domovoch sociálnych služieb.

 

VÝŤAŽOK Z POPLATKOV ZA KURZY IDE NA VÝCVIK PSOV TERAPEUTOV

touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý sa rozhodli navštevovať práve naše cvičisko a pomohli tak tým, ktorý to potrebujú najviac. ĎAKUJEME

Canisterapiu môžete podporiť aj finančným darom na číslo konta SK8375000000000002120233. Ako správu pre príjemncu treba uviesť "Dar pre <-Konkrétneho klienta->". Alebo formou sponzorskej zmluvy, prípadne uviesť iba VS. 12345.
Ďakujeme.

Alpha Invent