O nás

KYNOLOGICKÝ KLUB EKOIUVENTA

je záujmové združenie, ktoré vzniklo v roku 1997 na návrh poslancov mestskej časti Bratislava – Staré mesto a vedenia vtedajšej Ekoiuventy (dnes Iuventy). Venuje sa výcviku mestského psa, canisterapii a výcviku psov – sprievodcov telesne postihnutých ľudí. Dnes ešte veľa ľudí na Slovensku nevie, čo tento pojem znamená, i keď vo svete sa už bežne v praxi používajú terapeutické psy a nie je ani výnimkou stretnúť človeka na invalidnom vozíčku, ktorého sprevádza psí pomocník. A práve výcviku takýchto psích terapeutov sa v našom klube venujeme vo voľnom čase. A nielen ich výcviku, pretože to by bolo málo. My totiž chceme, aby naše psy, ktorí sú mimo „pracovných“ hodín našimi vlastnými domácimi miláčikmi, boli užitoční a ich inteligencia a „vzdelávanie“ na cvičisku nevyšlo nazmar.

Samozrejme, nie všetky psy sú vhodné na takúto prácu, pretože zďaleka nie je taká jednoduchá, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo. Terapeutický pes musí mať na túto prácu v prvom rade povahové a psychické predpoklady, ktoré by však zďaleka nestačili, keby neprešiel dôslednou výchovou a cieleným výcvikom. Nielen pes, ale spolu s ním aj jeho majiteľ. Preto výber a výcvik ďalších psích terapeutov neberieme na ľahkú váhu. Sme totiž zodpovední za to, ako sa naše psy počas kontaktu s neznámymi handikapovanými ľuďmi, hlavne deťmi, budú chovať. Budúcich psích adeptov si vyberáme počas výcviku psov v základnej poslušnosti, ktorý je v našom klube dostupný širšej verejnosti. Tento výcvik je vedený skúsenými cvičiteľmi s dlhoročnou praxou tak, aby sa pes naučil základom poslušnosti a aby život s ním v mestských podmienkach bol príjemný a pes (a často aj neskúsený majiteľ) nikoho neohrozoval. Výťažok z tohto výcviku je použitý práve na canisterapiu tak, aby bola dostupná v čo najširšej miere. Jej zabezpečenie je totiž pri finančných možnostiach handikapovaných ľudí či rodičov takých detí na pomoci zvonka a na sponzoroch závislé.
V našom združení školíme však nielen psov, ale aj ich psovodov, pretože aj oni musia vedieť svojho psa odborne viesť. Každoročne pripravujeme odborný seminár spojený s pravidelným preskúšaním psov -terapeutov, na ktorom si overujeme , či pes, ktorý u nás úspešne zložil skúšky terapeuta, je stále schopný pracovať podľa našich kritérií a overujeme si, či si zachoval požadovanú úroveň výcviku. Tiež sa tu delíme o svoje skúsenosti, získané v praxi , so zahraničnými kolegami a širšou verejnosťou.

Pohoda vládne aj na cvičisku, pretože tá je pri výcviku psa najdôležitejšia. Pravidelný výcvik psov chápeme totiž ako spôsob aktívnej relaxácie. Psy aj ľudia totiž musia načerpať novú energiu, aby sa im cez týždeň dobre pracovalo. Nervózny a unavený pes nemôže pomáhať tam, kde najväčšou devízou je práve pozitívne naladenie a pohoda.
Psy precvičujeme každú nedeľu. Výcvik sa vedie na dve etapy: najprv precvičujeme poslušnosť a potom pristúpime ku hre. Psy najradšej šantia pri agility alebo flyballe. Na parkúre sa nám nielen pozitívne naladia, ale hlavne si tu veselou formou upevňujú vzájomné vzťahy so psovodom, čo pokladáme pri práci s telesne postihnutými za prioritu. Parkúr psy zdolávajú tak, aby sa nevyčerpali. Príliš horlivých psov miernime, častejšie ich pri agility odkladáme, aby sa naučili ovládať, slovom, je to tréning vzruchov a útlmov.
Na záver chcem ešte dodať, že v našom združení nie je možné urobiť skúšky canisterapeutického psa za jeden víkend či nebodaj jeden deň. Každý psovod so psom musí u nás prejsť výcvikom vo veku medzi štvrtým až dvanástym mesiacom, úspešne zložiť skúšku s testom povahy a potom prejsť ešte výcvikom pre psa – terapeuta a každoročne psa, zaradeného na prácu v ústave, preskúšať. Zabezpečujeme si tak vysokú úroveň práce našich canisterapeutických tímov. Urobiť canisterapeutické skúšky pre širokú verejnosť a “ vyrobiť“ za víkend dvadsať terapeutických psov z celého Slovenska bez toho, aby sme bližšie spoznali psovoda a psa, sa nám zdá nepoužiteľné v praxi, rizikové, i keď pravdepodobne finančne výhodné .


Autor článku: p. Fridrichová